Vols vendre productes al mercat?

Per participar al Mercat Ecològic del Vallès has  presentar una sol·licitud a l’Ajuntament de Cerdanyola.

Les sol·licituds per participar en el procediment hauran d’indicar els extrems que s’enumeren a l’apartat cinquè del reglament i hauran d’acompanyar-se de la documentació indicada a l’apartat sisè de l’annex del mateix reglament.

Les autoritzacions s’adjudicaran segons la tipologia de productes que es pot vendre a cada lloc de venda.

Per a més informació consulta el Reglament.

Descarrega aquí la Sol·licitud i la Declaració Responsable